Skip navigation links
Verkenner herstarten kan niet gemakkelijker!
Menu
ShellDispenser
Verkenner herstarten kan niet gemakkelijker!

Command line gebruik

Wanneer u Verkenner onder sommige omstandigheden automatisch wilt laten sluiten kunt u ShellDispenser met command line argumenten aanroepen.  ShellDispenser zal dan de opgegeven actie direct uitvoeren en daarna weer afsluiten.  Dit kan in allerlei situaties handig van pas komen.

  • Wanneer u een Windows Verkenner namespace extension (NSE) maakt kunt u als eerste build step Verkenner herstarten.  Hierdoor kunt u uw extension zo vaak als u wilt testen en hercompileren zonder uit te loggen of Windows te herstarten tussen de compilaties in.
  • Wanneer u software installeert waarbij het nodig is dat Verkenner herstart kunt u ShellDispenser eerst Verkenner af laten sluiten, waarna u de software installeert en als laatste stap ShellDispenser Verkenner weer op laat starten.  Op deze manier hoeft de gebruiker niet Windows te herstarten om de installatie te laten voltooien.
  • Als u weet dat Verkenner bijv. elke dag om 10:00 uur vastloopt kunt u een geplande taak aanmaken om Verkenner op dat tijdstip te verversen.

Een overzicht van de command line opties kunt u vinden op de "Command line referentie" hulppagina.