Skip navigation links
Verkenner herstarten kan niet gemakkelijker!
Menu
ShellDispenser
Verkenner herstarten kan niet gemakkelijker!

Command line referentie

Alle Verkenner handelingen kunnen ook vanaf de command line worden uitgevoerd.  Op deze manier is het heel eenvoudig om b.v. Verkenner te herstarten vanuit uw eigen scripts.

De ondersteunde handelingen zijn:

Commando's:
Geen Gebruik de grafische interface
/? Toont hoe u ShellDispenser moet gebruiken
/C Sluit Verkenner (Close)
/S Start Verkenner (Start)
/R Herstart Verkenner (Restart)
Terugkoppeling:
/Q Stil (Quiet) (toont alleen waarschuwingen en fouten)
/EQ Extra stil (Extra Quiet) (toont alleen fouten)
/SQ Super stil (Super Quiet) (toont ook geen fouten)
Opties:
/FC Sluit Verkenner hardhandig als normaal sluiten niet lukt (Forcefully Close) 1
/-FC Vraag of opnieuw geprobeerd moet worden Verkenner normaal te sluiten als normaal sluiten niet lukt 1

1) Als de FC of -FC optie niet opgegeven wordt dan worden de gebruikersinstellingen voor het hardhandig beëindigen van Verkenner zoals in het "Instellingen" venster staat opgegeven gebruikt.

De mogelijke afsluitcodes van ShellDispenser zijn:

0 De handeling is met succes voltooid
1 De handeling is met waarschuwingen voltooid
2 De handeling is niet met succes voltooid
255 Een onbekende fout is opgetreden en ShellDispenser moest sluiten